Hem

Välkommen in!


Följ med in på en tur i rosornas fantastiska värld. Rosor finns i alla storlekar, både höga och låga och i alla färger (utom blått). Blommorna kan vara allt från enkla med fem kronblad till tätt fyllda med över hundra kronblad. Många doftar härligt och det är synd att vi inte kan bjuda på doftupplevelsen. Men här kan du åtminstone njuta av fägringen. Dessutom får du kunskap och inspiration. Så öppna grinden och kliv in!

Missa inte

Rosarvet i Nationella genbanken
En bok av Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin

I många äldre trädgårdar kan man fortfarande återfinna en del av de tusentals rossorter som introducerats i Sverige under framför allt 1800- och 1900-talen, i några fall långt tidigare. Det är rosor som odlats, älskats och gått i arv i generationer. I dag är de här vackra, väldoftande och tåliga rosorna en del av vårt gemensamma gröna kulturarv. Under 2004–2010 genomförde Programmet för odlad mångfald, Pom, en landsomfattande inventering under namnet Rosuppropet. Drygt 100 rosinventerare sökte upp och dokumenterade rosor och roshistorier över hela landet. Särskilt intressanta rosor samlades in och efter mångårig provodling och utvärdering valdes 331 ut för att bevaras i Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Rosorna är, tillsammans med genbankens alla övriga växtslag, en växtgenetisk och kulturhistorisk resurs för trädgårdar i vår tid och i framtiden.

I den här boken presenteras 274 av genbankens rossorter ingående med sort- och gruppbeskrivningar, ett omfattande bildmaterial och med fascinerande historier om människorna som odlade dem. 169 av rosorna beskrivs här för allra första gången. I boken ges också en detaljerad bild av inventeringsarbetet och en historisk bakgrund till hur rosor introducerades, odlades och fick en framträdande roll i parker och trädgårdar. Det här är inte bara ett lexikon över det svenska roskulturarvet, det är också en hyllning till alla dem som odlat och bevarat gamla rosor!

Boken är unik med sitt breda tvärvetenskapliga innehåll. Den kombinerar, som ingen annan rosbok tidigare gjort, ny kunskap från ämnena botanik, hortikultur, genetik och svensk kulturhistoria.

Om författarna: Lars-Åke Gustavsson är en välkänd rosexpert och rosboksförfattare som har varit Rosuppropets projektledare sedan starten. I projektet har han särskilt arbetat med vetenskapliga frågor kring rosornas klassificering, släktskap, morfologi och historik. Henrik Morin var Rosuppropets biträdande projektledare och arbetade särskilt med rosuppropets publika aktiviteter och fältinventeringar. Han har också medverkat vid anläggningen av Nationella genbanken och etableringen av lokala klonarkiv.

 

know visitors total