Årets Ros

Årets rosor 2021

I år har vi frångått traditionen att välja bara en ros som Årets ros. I stället blev det tre rosor som ska visa mångfalden bland de rosor som hittats i vårt land under inventeringarna som pågick mellan 2004 och 2010.

De tre som valts representerar Bourbon-Gruppen, Remontant-Gruppen och Arthybrider.

Rosorna är:

’Pipar Hans’

’Professor Fagerlind’

’Strömsro’

‘Pipar Hans’​   Foto:Helena Verghese Borg

‘Professor Fagerlind’​   Foto:Margareta von Rosen

‘Strömsro’​   Foto: Lars-Åke Gustavsson

Länk till beskrivning av Årets Rosor 2021

Här visas rosor som valts till Årets Ros åren 2008 till 2020.

Ingrid Bergman 2008

Foto: Helena Verghese Borg

Ispahan 2009

Foto: Helena Verghese Borg

LEONARDO DA VINCI 2010

Foto: Helena Verghese Borg

Stanwell Perpetual 2011

Foto: Helena Verghese Borg

Crown Princess Margareta 2012

Foto: Helena Verghese Borg

Wrams Gunnarstorp 2013

Foto: Helena Verghese Borg

Lac Majeau 2014

Foto: Helena Verghese Borg

Ghislaine de Féligonde 2015

Foto: Lars-Åke Gustavsson

ALL THE RAGE 2016

Foto: Angelina Chute

ASPIRIN ROSE 2017

Foto: Helena Verghese Borg

Moje Hammarberg 2018

Foto: Helena Verghese Borg

HANSESTADT ROSTOCK 2019

Foto: Helena Verghese Borg

‘Louise Bugnet’ 2020

Foto: Helena Verghese Borg