Nominerade till Årets Ros 2021

Så här går nomineringen till.

Fyra av Sveriges främsta roskännare bildar Rosens Dags nomineringsgrupp. Den nominerar varje år tio av de allra bästa rosorna för svenska förhållanden till Årets Ros.
Bland de nominerade finns skilda växtsätt, användningsområden, blomfärger och blomningstider representerade. Men gemensamt för alla tio är att de är mycket vackra och friska rosor som är säkert härdiga i de angivna zonerna.

I år riktar vi oss i första hand till ansvariga för offentliga planteringar, främst parker men också andra planteringar med mycket plats. Rosor har nämligen på senare tid ratats i sådana planteringar, vilket är synd då det finns så många lättskötta rosor som är perfekta för den typen av miljöer. De skänker fröjd för både öga och näsa. Dessa tio nominerade kan vi varmt rekommendera!

Men rosorna passar naturligtvis också i privata trädgårdar som insyns- och vindskydd .

I fjol ändrade Rosens Dag tidpunkten för presentationen av Årets Ros till september året innan, på önskan av handeln som vill få informationen i tid så att de hinner göra reklam för rosen och beställa den i tillräckliga volymer inför rossäsongen följande år.

För att läsa mer om POM-rosorna gå till https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-sortiment/gront-kulturarv-rosor/

Årets kandidater är följande:

‘Hållestorp’

är en mycket vacker buskros som tillhör Spinosissima-Gruppen. Den har hittats bara på en växtplats, Hällestorp, Huskvarna, Jönköpings kommun. De ofta tvåfärgade, enkla blommorna är 5-6 cm i diameter. Blomfärgen varierar från ljust till mörkt rosa i olika stadier och med olika temperaturförhållanden. Kronbladens yttre delar är ljusare än de inre. Doften är stark och söt. Blomningen är mycket riklig tidigt på rossäsongen. Blommar inte om. Busken blir upp till 1,5 m och är förhållandevis frisk. Härdig till Zon 5 (6).

‘Järnvägaren’

tillhör Damascena-Gruppen. Den är för gruppen relativt lågvuxen, kring 1 m hög. Blommorna är 7–8 cm i diameter, löst fyllda och mot slutet av blommans utveckling blir de skålformade med exponerade ståndare. Blomfärg först varmt rosa, men övergår i en svagt blåtonat rosa nyans. Doften är medelstark. Blommar riklig, från omkring midsommar till mitten av juli i de varmaste delarna av Sverige. Engångsblommande. Den får också rikligt med vackra nypon som sitter kvar länge på plantan. Vackrast som solitär, men passar också som häck. Bladverket är friskt och härdigheten räcker till zon 4 (5).

‘Pipar Hans’

är mest sannolikt en bourbonros som hittats på många platser i Sverige, framför allt i Södermanland, Uppland, Västmanland, Gästrikland och Dalarna. Den har tidigare varit känd under namnen ”Salabackar” och ”Skerikes Biskopsros”.

’Pipar Hans’ blir en tät buske på 1,2–1,8 m. Blommorna är 7–9 cm i diameter, tätt fyllda och grunt skålformade. Blomfärgen är varmt karminröd till ceriserosa; kronbladens undersida är ljust silveraktigt rosa. Doften är stark och fin med kryddiga och peppriga inslag. Härdighet: Zon 5 (6). Relativt frisk men kan angripas av både svartfläcksjuka och rosrost. Blir vacker som solitär, i grupper, buskage samt rena och sammansatta buskplanteringar.

’Professor Fagerlind’

En buskros, förädlad på 60-talet av den legendariske botanikprofessorn vid Stockholms universitet Folke Fagerlind (1907-1996), inom ramen för sitt forskningsarbete kring växternas artbildning.

Det är en unik, storvuxen och överdådigt blommande buskros, 2,5–3,5 m hög och lika bred. Engångsblommande. Blommar rikligt från månadsskiftet maj/juni till mitten av juni i de varmaste delarna av Sverige. Blommor vanligen 4–6 cm, enkla, karminrosa som övergår i en ljusare blåtonad nyans. Doft rätt stark och söt. Sorten är utmärkt för användning i både privata trädgårdar och offentliga miljöer, bl.a. i större trädgårdar, parker och på naturtomter. Härdig till zon 4(5), minst.

‘Selma Dahlberg’

är en enastående sort i Remontant-Gruppen.  Det gäller främst den långa livslängden och att den växer så bra på egna rötter. Blommorna är mycket stora, vackert formade och har en stark, säregen doft. Rosen kan bli upp till 2 m men håller sig vanligen lägre. Blommorna är 9-12 cm i diameter och tätt fyllda. Blomfärgen skiftar i rosa nyanser beroende på temperaturen, från varmt rosa över mörkt rosa till mörkt karminrosa. Doften är stark. Blomningen är riklig, några veckor omkring midsommar och den remonterar bra med ett vackrare och rikare flor på eftersommaren. Drabbas vanligen endast av lätta svampangrepp, men kan ibland angripas kraftigt av svartfläcksjuka. Ovanligt härdig för att vara en remontantros, zon 4-5.

’Skarvsjö’

Har hittats i Skarvsjöby i Storumans kommun. Den är en hybrid mellan daggros, Rosa glauca (blådaggiga blad) och möjligen bergros, Rosa pendulina. Rosen blir en hög buske på 3 m, också i Lappland där den hittades. Blommorna är 5–6 cm i diameter, enkla med talrika ljust gula ståndare. Blommorna är först varmt och intensivt karminröda till mörkröda och övergår senare i en allt ljusare blåtonat rosa nyans. Blomningen är riklig från före midsommar till början av juli i de varmaste delarna av landet. Engångsblommande. Rosen är frisk och mycket härdig, zon 7-8. Utmärkt för offentliga planteringar men även i privata trädgårdar med mycket plats.

’Skarvsjö’ har ännu inte presenterats som en Grönt Kulturarv-ros men uppförökas nu till försäljning under 2021.

‘Skeda’

är gammaldags buskros med blommor i en ovanlig mörkviolett nyans. Varje blomskott ger många doftande, tätt fyllda blommor som är 4–7 cm i diameter, Blomningen är riklig och varar längre än för flertalet andra engångblommande rosor – från omkring midsommar till tredje veckan i juli i de varmaste delarna av landet. I god jord i landets varmare delar blir busken utan uppbindning ca 1,5 m hög; med stöd kan den användas som en cirka 3 m hög klätterros. ‘Skeda’ är insamlad och provodlad från Skeda, Nyhem, Getterön och Särö. Frisk och härdig till zon 4.

’Strömsro’

En unik gammaldags buskros 1,8-2,5 meter hög, troligen med utländskt ursprung, vars originalnamn inte gått att finna. Återintroducerad och namngiven med ett nyskapat namn av Pom 2018. ‘Strömsro’ är en enastående vacker sort som är lätt att identifiera på flera egenskaper, främst bladverket och blommorna. Rosen sticker ut genom sin tidiga blomning, som infaller 7-10 dagar före andra tidigblommande sorter, t. ex. ‘Alba Maxima’. Återblommar inte. Blommorna är 8-10 cm i diameter, tätt fyllda med ofta fler än 100 kronblad. Blomfärgen varierar beroende på temperaturen, från nästan kallt ljust rosa till varmt, lysande och neonaktigt rosa. Doften är medelstark, svagt kryddig och fruktig. Förhållandevis frisk. Härdig till zon 4-5. 

Valdemarsvik’

Som namnet anger har sorten påträffats i östgötska Valdemarsvik, där den växer på tre närbelägna växtplatser.  ‘Valdemarsvik’ är en pimpinellros som verkligen sticker ut med sina unikt välformade blommor och tilltalande bladverk. 

‘Valdemarsvik’ skiljer sig främst från de övriga sorterna i Spinosissima Plena-Gruppen genom växtsättet, de vackert rosettformade blommorna och den bättre regntåligheten. Sorten kommer bäst till sin rätt när den odlas som solitär. Då kommer de bågböjda grenarnas eleganta form med talrika blommor i girlander bäst till sin rätt. Busken blir upp till 1,5 m hög, bladen är friska och härdigheten räcker till åtminstone zon 4-5.

‘Vaplan’

påminner om ‘Poppius’ vad gäller buskarnas storlek och form och bladens karaktärer. I provodlingen på Fredriksdal blev den mer än 3 m hög. De vita blommorna är vanligen 5–7 cm i diameter, halvfyllda, först nästan bollformade och slutligen skålformade. Doften är svag till medelstark och kryddig. Blomningen är riklig och infaller från början till slutet av juni i zon 1, i juli i zon 6–7. Frisk och härdig upp till zon 7. Passar bäst som solitär buske, i mindre och större grupper och buskage och häckar. ‘Vaplan’ rekommenderas särskilt för odling i kalla klimatområden i Norrland. Eftersom den också trivs bra i zon 1, är den odlingsvärd i hela landet.